Wednesday, February 1, 2012

கல்விக் கோயில்: தேசிய வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நாள் விழா

கல்விக் கோயில்: தேசிய வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நாள் விழா: ஊத்தங்கரை ஒன்றியம் ஜோதிநகர் நடுநிலைப் பள்ளியில் இன்று(25.01.2012)தேசிய வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது. பள்ளி...

No comments:

Post a Comment

அதிகமாக பார்க்கப்பட்ட செய்தி