Wednesday, February 1, 2012

கல்விக் கோயில்: பள்ளியில் பொங்கல் விழா.

கல்விக் கோயில்: பள்ளியில் பொங்கல் விழா.: எமது பள்ளியில் ( ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி, ஜோதிநகர், ஊத்தங்கரை ஒன்றியம் ) இன்று பொங்கல் விழா மிகச்சிற‌ப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. முன்னதா...

No comments:

Post a Comment

அதிகமாக பார்க்கப்பட்ட செய்தி