Sunday, July 22, 2012

முப்பெரும் விழா அழைப்பிதழ்

அனைவருக்கும் வணக்கம்,
                           எமது பள்ளியில் வரும் 25.07.2012-ல் நடைபெற உள்ள முப்பெரும் விழாவிற்கு அனைவரும் வருக, உமது வாழ்த்துக்களைத் தருக.

No comments:

Post a Comment

அதிகமாக பார்க்கப்பட்ட செய்தி